MUNICIPIUL BUCUREȘTI-PRIMARIA SECTORului 5
Direcția impozite și taxe locale a sectorului 5

C.I.F. 38320436

Str. Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, Sector 5

031 432 88 64 / 021 424 37 48

ghisheul.ro
Începând cu data de 06.01.2014, taxele și impozitele locale datorate bugetului local sector 5 se pot plăti la toate posta romanaoficiile poștale, agențiile CEC CEC de pe raza municipiului București și benzinăriile omv OMV și PETROM Petrom prin serviciul Westaco, prezentându-vă DOAR cu actul de identitate |

ACTE NECESARE PENTRU PERSOANE FIZICE

 • DECLARAREA UNEI CLADIRI
  1. Act de proprietate (contract de vanzare – cumparare / donatie / certificat de mostenitor / hotarare judecatoreasca / Dispozitie de Primar General / autorizatie de construire si proces-verbal de receptie etc);
  2. Schita apartamentului / cladirii;
  3. Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale, nerezidențiale, cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice Descarcă
  4. IN CAZUL CALDIRILOR DOBANDITE ANTERIOR ANULUI 2015 Declarație specială de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat, în cazul persoanelor fizice deţinătoare a mai multor clădiri.Descarcă
  5. Copie act de identitate;.
  6. Certificat energetic;.
  7. Termenul legal de depunere a declaratiilor pentru bunurile mobile si / sau imobile este de 30 de zile. Depunerea peste acest termen de sanctioneaza cu amenda conform Legii 227/2015 privind Codul Fiscal
 • DECLARAREA UNEI CLĂDIRI UNDE SE AFLĂ SEDIU DE FIRMĂ FĂRĂ ACTIVITATE ECONOMICĂ
  1. Declarație fiscală Descarcă
  2. Copie C.I./B.I. proprietar
  3. Copie C.U.I.
  4. Copie contract de comodat/închiriere

  5. OBSERVAȚII:
   – În cazul punctelor de lucru sau sediilor secundare, clădirea este considerată nerezidențială și se depune declarație de impunere conform acestei situații.
   – În cazul în care clădirea are destinație mixta, iar suprafețele destinate activității rezidențiale și nerezidențiale nu se pot delimita și nu se deduc utilitățile pe persoană juridică ce desfăsoară activitate economică, impozitul se calculează ca pentru clădirile rezidențiale.
   – Raportul de evaluare se întocmește conform Ghidului de evaluare GEV 500.
 • DECLARAREA UNEI CLĂDIRI UNDE SE AFLĂ SEDIU DE FIRMĂ CU ACTIVITATE ECONOMICĂ
  1. Declarație fiscală Descarcă
  2. Copie C.I./B.I. proprietar
  3. Copie C.U.I.
  4. Copie contract de comodat/închiriere
  5. Actul de proprietate
  6. Raport de evaluare

  7. OBSERVAȚII:
   – În cazul punctelor de lucru sau sediilor secundare, clădirea este considerată nerezidențială și se depune declarație de impunere conform acestei situații.
   – În cazul în care clădirea are destinație mixta, iar suprafețele destinate activității rezidențiale și nerezidențiale nu se pot delimita și nu se deduc utilitățile pe persoană juridică ce desfăsoară activitate economică, impozitul se calculează ca pentru clădirile rezidențiale.
   – Raportul de evaluare se întocmește conform Ghidului de evaluare GEV 500.
 • DECLARAREA UNUI TEREN
  1. Contract de vanzare – cumparare / donatie / certificat de mostenitor / hotarare judecatoreasca / Dispozitie de Primar General / titlu de proprietate;
  2. Schita terenului;
  3. Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului taxei pe teren in cazul persoanelor fizice Descarcă
  4. Copie act de identitate;
  5. Termenul legal de depunere a declaratiilor pentru bunurile mobile si / sau imobile este de 30 de zile. Depunerea peste acest termen de sanctioneaza cu amenda conform Legii 227/2015 privind Codul Fiscal
 • LUAREA IN EVIDENTA A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT
  1. Act de proprietate (contract de vanzare – cumparare / factura / certificat de mostenitor / contract de leasing / sentinta judecatoreasca definitiva si irevocabila / actul de dobandire tradus si legalizat in cazul autovehiculelor achizionate in statele din Uniunea Europeana / chitanta vamala (copie + traducere legalizata ) – dupa caz;
  2. Certificat fiscal de la fostul proprietar daca masina a mai fost inmatriculata in Romania;
  3. Cartea de identitate a autoturismului;
  4. Fisa de inmatriculare;
  5. Declarație auto Descarcă
  6. Declarație auto peste 12 tone Descarcă
  7. Declarație mijloace de transport pe apa Descarcă
  8. Copie act de identitate;
  9. Termenul legal de depunere a declaratiilor pentru bunurile mobile si / sau imobile este de 30 de zile. Depunerea peste acest termen de sanctioneaza cu amenda conform Legii 227/2015 privind Codul Fiscal
 • SCUTIRE PENTRU PERSOANELE PREVAZUTE LA ART. 485 – COD FISCAL
  1. Cerere scrisa;
  2. Copie act de identitate;
  3. Copie certificat de casatorie, dupa caz;
  4. Acte doveditoare (certificat de revolutionar, legitimatie de veteran, hotarare/decizie, certificat de handicap etc.)- copie xerox si original pentru conformitate;
  5. Se taxează 0.5 ron/pagina A4 si 1 ron/pagina A3.
 • ELIBERAREA ADEVERINTEI PRIVIND ISTORICUL DE ROL FISCAL
  1. Cerere scrisa;
  2. Actul din care sa rezulte dovada calitatii de proprietar sau mostenitor (contract de vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, certificat de calitate de mostenitor etc.);
  3. Copie act de identitate solicitant;
  4. In cazul in care nu se prezinta solicitantul trebuie procura sau imputernicire avocatiala, act identitate imputernicit;
  5. Se taxează 0.5 ron/pagina A4 si 1 ron/pagina A3
  6. Nota: In cazul in care se solicita adeverinta pentru spatiu locativ este necesar sa se ataseze la cerere adeverinta eliberata de Evidenta Populatiei.
 • RESTITUIREA IMPOZITULUI PE CLADIRI / TERENURI / AUTO / TAXA DE UTILIZARE TEMPORARA A LOCURILOR PUBLICE
  1. Cerere scrisa Descarcă
  2. Copie act de identitate;
  3. Copie chitanta cu care a fost achitat impozitul;
  4. Termenul legal de depunere a declaratiilor pentru bunurile mobile si / sau imobile este de 30 de zile. Depunerea peste acest termen de sanctioneaza cu amenda conform Legii 227/2015 privind Codul Fiscal
 • SCOATEREA DIN EVIDENTELE FISCALE A UNUI IMOBIL (CLADIRE / TEREN)
  1. Cerere scrisa;
  2. Actul de instrainare al bunului imobil;
  3. Copie act de identitate
  4. Termenul legal de depunere a declaratiilor pentru bunurile mobile si / sau imobile este de 30 de zile. Depunerea peste acest termen de sanctioneaza cu amenda conform Legii 227/2015 privind Codul Fiscal
 • RADIEREA DIN EVIDENTELE FISCALE UNUI MIJLOC DE TRANSPORT
  1. Certificat de radiere / copie certificat fiscal;
  2. Actul de instrainare a mijlocului de transport (act de vanzare – cumparare / act de depunere la o unitate de tip REMAT);
  3. Cerere tip; Descarcă
  4. Copie act de identitate;
  5. Termenul legal de depunere a declaratiilor pentru bunurile mobile si / sau imobile este de 30 de zile. Depunerea peste acest termen de sanctioneaza cu amenda conform Legii 227/2015 privind Codul Fiscal
 • ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA
  1. Cerere tip Descarcă
  2. Copie act de identitate;
  3. In cazul in care nu se prezinta proprietarul trebuie procura legalizata sau delegatie notariala / avocatiala semnata de proprietar si care sa mentioneze datele de identificare ale proprietarului (serie, numar act de identitate, cod numeric personal), datele de identificare ale imputernicitului si obiectul imputernicirii;
  4. Certificat de deces in cazul solicitarii certificatului fiscal pentru dezbaterea succesiunii.
 • Lista străzilor arondate sediului din Piata Mihail Kogalniceanu Nr.8 - Constatare Persoane Fizice 1
  1. Lista Străzilor Descarcă
 • Lista străzilor arondate sediului din Piata Natiunile Unite Nr.3-5 - Constatare Persoane Fizice 1
  1. Lista Străzilor Descarcă