Prin completarea si depunerea in original, la serviciul registratura Direcției de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5 din str. Sebastian nr.23, a cererii de mai jos, puteti primi prin email documentele administrative fiscale

Direcția de Impozite si Taxe a Sectorului 5 informează că la expirarea termenului de 3 ani de la data ultimei modificări a valorii de impunere a construcțiilor deținute se pate face reeevaluarea/evaluarea acestor clădiri pentru a evita majorarea cotei de impozitare.

    Dacă nu se va proceda la reevaluarea/evaluarea clădirilor, conform prevederilor legale în vigoare, pentru anul 2019, impozitul pentru clădirile deținute va fi stabilită prin aplicarea unei cote de impozitare de 5%.

Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care se datorează de concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.

    În cazul transmiterii ulterioare altor entităţi a dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă asupra clădirii, taxa se datorează de persoana care are relaţia contractuală cu persoana de drept public.
    Petru anul 2019, taxa pe cladiri se stabileste prin aplicarea cotei de 1,5 % sau 5% la valoarea de impunere.

În vederea diminuarii timpului pe care contribuabilii trebuie sa îl aloce în vederea achitării impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local al Sectorului 5, Direcția de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 5, pune la dispoziția acestora multiple modalitati de plată:

– plata cu card bancar : se poate achita prin intermediul cardului (POS) in sediul din:

– str. Mihail Sebastian nr.23

– plata prin virament bancar (OP) /internet banking

BENEFICIAR: Directia de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 5 CUI: 38320436 BANCA: Trezoreria Statului Sector 5 EXPLICATII: tipul de plata ce se doreste a fi facuta. Pentru plata taxei de timbru judiciar se va preciza numarul dosarului. LISTA CONTURI IBAN in care fac plati pesoane juridice (se ataseaza PDF-UL)

– plata la orice oficiu al Postei Romane

– plata la orice agentie CEC de pe raza Municipiului Bucuresti

– Selfpay – Stații de plată

Comments are closed.

Close Search Window