HCL 202 / 2019 privind instituirea unor facilități fiscale cu Anexa și raport de specialitate

...

HCL 201 / 2019 Hotărâre privind anularea creanțelor fiscale mai mici de 40 lei

...

O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ

...

HGCMB 244-2019 – Impozit 2018 – privind stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale in municipiul Bucuresti incepand cu anul 2020

...

HCGMB NR 236-2018 – Impozit 2018 – privind stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale in municipiul Bucuresti incepand cu anul 2019

...

HGCMB NR 646-2017 – Impozit 2018 – privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistica a municipiului Bucuresti pe anul 2018

...

HGCMB NR 151-2017 – Majorare Impozit 2017 – privind imputernicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucuresti de a aduce la indeplinire dispozitiile art. 489 alin 5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificari si completari ulterioare referitoare la majorarea impozitului pe cladiri si impozitul pe teren cu pana la 500% pentru cladirile si trenurile neingrijite, situate intravilan

...

HCL 3-2018 si HCL 200-2017 – Majorare Impozit 2017 – privind modificarea Metodologiei pentru majorarea impozitului pe cladiri si a impozitului pe terenuri cu pana la 500% si a criteriilor de incadrare a cladirilor si terenurilor in categoria celor neingrijite aprobata prin H.C.L. nr. 200/14.12.2017

...

HGCMB NR 428-2016 – Impozit 2017 – privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistica a municipiului Bucuresti pe anul 2017

...

HGCMB NR 429-2016 – Impozit 2017 – privind stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale in municipiul Bucuresti incepand cu anul 2017

...

HCL 21-2016 – Scutiri Impozit 2016 – pentru aprobarea procedurii privind categoriile de cladiri pentru care se aplica scutirea de la plata impozitelor/taxelor pe cladire si a impozitului/taxei pe terenuri, conform art. 456 alin. 1 si alin. 2 si art. 464 alin. 1 si alin. 2 lit. a-g, i-k, m-r, din Legea nr. 277/2015, privind Codul fiscal, incepand cu anul 2016

...

HGCMB NR 58-2016 – Impozit 2016 – pentru modificarea si completarea hotararii C.G.M.B. nr 218/2015 privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxe locale in municipiul Bucuresti incepand cu anul 2016

...

HGCMB NR 218-2015 – privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxe locale in municipiul Bucuresti incepand cu anul 2016

...

HCGMB nr.236 pe 2018 privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in Municipiul Bucuresti

...

HCGMB nr.58 pe 2016 privind modificarea si completarea HCGMB nr.2018 pe 2015

...

Anularea creanțelor fiscale restante în sold la 31.12.2015,cuprinse între 1 – 40 lei

...

Procedura privind categoriile de clădiri scutite de la plata impozitelor și taxelor locale

...

L207 pe 2015 privind Codul de procedură fiscală

...

L227 pe 2015 privind Codul Fiscal

...

HCGMB 218/2015 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, începând cu anul 2016

...

Hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale

...

Anexa HCGMB 143 pe 2003

...

Anexa sector 5

...

HCGMB 143 pe 2003 privind încadrarea pe zone și categorii de folosință a teritoriului Municipiului București

...

Normele de aplicare ale Legii 227 2015 HG 1 din 2016

...

HCGMB Nr. 272 privind acordarea scutirilor prevazute de Codul Fiscal

...

HCL privind metodologia de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor si taxelor locale pentru PERSOANE FIZICE

...

Comments are closed.

Close Search Window