Persoane fizice

Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale, nerezidențiale, cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice

...

Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului taxei pe teren

...

Declarație auto

...

Declarație auto peste 12 tone

...

Declarație mijloace de transport pe apa

...

Cerere eliberare certificat de atestare fiscală

...

Declarație pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate

...

Declarație taxa afișaj și publicitate

...

Cerere compensare

...

Cerere restituire

...

Cerere scutire impozit imobil

...

Declarație specială de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat, în cazul persoanelor fizice deţinătoare a mai multor clădiri

...

Cerere de comunicare Online a actelor administrative fiscale – Persoane fizice

...

Declarație pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport

...

Cerere scutire HCGMB NR. 272

...

Cerere scutire Legea 227

...

Cerere pentru eliberarea adeverintei privind istoricul de rol fiscal

...

Cerere pentru scoaterea din evidentele fiscale a unui imobil (cladire/teren)

...

Cerere adeverinta din care sa reiasa ca nu am fost si nu sunt proprietar

...

Cerere confirmare plata PF/PJ pentru Serviciul Evidenta Venituri

...

Comments are closed.

Close Search Window