Servicii de depozitare, gestionare şi curierat a documentelor de arhivă solicitate de beneficiar august 2021

Ecosistem Multimodular de guvernanţă electronică ConectX

Servicii de depozitare, gestionare şi curierat a documentelor de arhivă solicitate de beneficiar

Servicii de paza in sediile Directiei de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 5

Servicii de formare de formare si/sau perfectionare profesionala si servicii hoteliere aferente acestora ce se vor desfasura in anul 2019 pentru personalul Directiei Impozite si Taxe Locale Sector 5

Furnizare echipamente- Calculatoare (sistem PC), Scannere si imprimante multifunctionale

Sistem supraveghere video

Servicii de securitate si sanatate in munca precum si servicii privind prevenirea si stingerea incendiilor

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5, cu sediul în str. Mihail Seabstian nr. 23, bl. S13, sector 5, Bucureşti, cod fiscal 33632364, intenţionează să achizitioneze Servicii de securitate si sanatate in munca precum si servicii privind prevenirea si stingerea incendiilor, pentru desfăşurărea în bune condiţii a activităţiilor si a atributiilor de serviciu stabilite prin Hotararea nr.59/30.05.2014 privind infiintarea Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5 Bucureşti ca serviciul public de interes local cu personalitate juridica, conform cerinţelor din caietul de sarcini.

Achiziţii de rechizite si papetarie

Servicii de intretinere, mutare/repozitionare si reparatii aparate de aer conditionat – achizitie si montaj perdea aer conditionat

Servicii de reparare si intretinere a echipamentelor PC si servicii de administrare router

Servicii de verificare prize de pământ, a continuității conductorului de nul de protecție a tablourilor electrice generale și de distribuție și eliberare buletine PRAM

Servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul Lucrări de amenajări interioare (subsol , parter) Piața Mihail Kogalniceanu nr. 8

Achizitii lampi iluminat plafon si montaj.

Achizitii stingătoare cu pulbere tip P9 cu manometru.

Lucrari de igienizare/zugravire

Achizitii echipamente individuale de munca

ACHIZIȚIE APARATE DE AER CONDIȚIONAT ȘI MONTAJ

ACHIZIȚIE ARTICOLE SANITARE, UNELTE/SCULE MUNCITORI, PRELUNGITOARE, COȘURI DE GUNOI SELECTIV

Achizitii de UPS, PC portabil, televizor, aparat de laminat hârtie, echipamente de legătură rețea scannere, suport TV perete mobil.

Achizitionare U.P.S., P.C. portabil, televizor, aparat laminat hârtie, echipamente de legătură rețea scannere, suport T.V. perete mobil.

Servicii de elaborare a Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de interventie pentru obiectivul de investitii Lucrări de amenajări interioare (subsol , parter) – spatii birouri si arhiva

Achizitie prestari servicii de instruire a personalului DITL S5 pentru solutia informatica AvanTax

Achizitie servicii de formare profesionala si servicii hoteliere pentru personalul Directiei Impozite si Taxe Locale Sector 5

Servicii de paza in sediile Directiei de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 5

Anunt publicitar servicii inchiriere

SERVICII DE PRODUCTIE SI DIFUZARE MATERIALE DE TELEVIZIUNE PENTRU PROMOVAREA SERVICIILOR DIGITALIZATE ALE DITL S5

Servicii de organizare si mediatizare campanie de informare

Close Search Window