MUNICIPIUL BUCUREȘTI-PRIMARIA SECTORului 5
Direcția impozite și taxe locale a sectorului 5

C.I.F. 38320436

Str. Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, Sector 5

0799.208.181 / 0732.870.575

secretariat@ditl5.ro

ghisheul.ro
Începând cu data de 06.01.2014, taxele și impozitele locale datorate bugetului local sector 5 se pot plăti la toate posta romanaoficiile poștale, agențiile CEC CEC de pe raza municipiului București și benzinăriile omv OMV și PETROM Petrom prin serviciul Westaco, prezentându-vă DOAR cu actul de identitate. De acum puteti obtine certificatele fiscale online. |

În contextul actual, activitatea Direcției de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5 în relația cu contribuabilii – persoanele juridice se va desfășura prin mijloace de comunicare electronice de transmitere la distanță, respectiv: email (căsuță de poștă electronica) și platforma de contact  public.ditl5.ro

Ambele modalitați de comunicare sunt condiționate de utilizarea semnăturii electronice extinsă pe bază de certificat calificat a administratorului societații / președintele asociației/ fundației sau un imputernicit al acestora.

Cererile pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local precum și declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor juridice/ declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri /teren aflate în proprietatea persoanelor juridice se depun exclusiv prin:

 email (căsuță de poștă electronica) la adresa: constatarepj@ditl5.ro – cererile declarațiile depuse astfel trebuie să fie semnate electronic semnătură electronică extinsă pe bază de certificat calificat a administratorului societații / președintele asociației / fundației sau un imputernicit al acestora

– platforma de contact – public.ditl5.ro (Avansis). În contextul actual, activitatea Direcției de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5 în relația cu contribuabilii – persoanele juridice se va desfășura prin mijloace de comunicare electronice de transmitere la distanță, respectiv: email (căsuță de poștă electronica) și platforma de contact  public.ditl5.ro

Ambele modalitați de comunicare sunt condiționate de utilizarea semnăturii electronice extinsă pe bază de certificat calificat a administratorului societații / președintele asociației/ fundației sau un imputernicit al acestora.

Cererile pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local precum și declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor juridice/ declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri /teren aflate în proprietatea persoanelor juridice se depun exclusiv prin:

 email (căsuță de poștă electronica) la adresa: constatarepj@ditl5.ro – cererile declarațiile depuse astfel trebuie să fie semnate electronic semnătură electronică extinsă pe bază de certificat calificat a administratorului societații / președintele asociației / fundației sau un imputernicit al acestora

– platforma de contact – public.ditl5.ro (Avansis). https://public.ditl5.ro/AvansisOnline/#/iro/login

Ale cereri/declarații care privesc activitatea persoanelor juridice, cu excepția celor  de mai sus, se pot depune prin email, la adresele: constatarepj@ditl5.ro / ene.roxana@ditl5.ro cererea/declarația trebuie să fie semnată cu semnătură electronică extinsă pe bază de certificat calificat a administratorului societații / președintele asociației / fundației sau un imputernicit al acestora.

 

Ale cereri/declarații care privesc activitatea persoanelor juridice, cu excepția celor  de mai sus, se pot depune prin email, la adresele: constatarepj@ditl5.ro / ene.roxana@ditl5.ro cererea/declarația trebuie să fie semnată cu semnătură electronică extinsă pe bază de certificat calificat a administratorului societații / președintele asociației / fundației sau un imputernicit al acestora.