Informații Utile Persoanelor Juridice

Informații Generale

Informații Utile – Scutiri

Informații Generale

Informații Utile – Scutiri

Cerere de restituire

Cerere de compensare

Cerere de clasare amenda

Clasificația indicatorilor privind Bugetul Local

Cerere confirmare plata

Cerere de comunicare Online a actelor administrative fiscale

Informații Generale

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate – Model 2016 ITL 028

Anunț individual pentru comunicarea prin publicitate – Model 2016 ITL 027

Aviz de Inspecție Fiscală – Model 2016 ITL 032

Decizie privind nemodificarea bazei de impunere – Model 2016 ITL 036

Decizie de impunere privind creantele datorate bugetului local in urma inspectiei fiscale – Model 2016 ITL 035

Ordin de serviciu – Model 2016 ITL 0315

PROCES-VERBAL control inopinat și constatare la fața locului – Model 2016 ITL 055

PROCES-VERBAL de constatare a contravenției

PROCES-VERBAL de reținere sau restituire de înscrisuri – Model 2016 ITL 034

Raport de Inspecție Fiscală – Model 2016 ITL 056

Informati generale

Cerere de restituire

Cerere de compensare

Cerere clasare amenda

Cerere eliberare copie Proces Verbal

Informare Publica

Informații Generale

Legislatie aplicata HCGMB \ HCL Sector 5

Legislatie Cod Fiscal

Hotarare comunicare electorala

Hotarare privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in Municipiul Bucuresti, incepand cu anul 2020

Hotarare privind imputernicirea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti referitor la posibilitatea acordarii unor facilitati

HCL 149/30.07.2020 privind aprobarea unor facilități fiscale

Registratură – Documente necesare contribuabililor

Formulare – Anexe

Declarație de Avere_Legea176_2010_Anexa1

Declarație de Interese

Declarație pe propia raspundere – Conform O.U.G. 24

Formular de înscriere în funcția publică

Formular de înscriere – Personal contractual

Adeverință de vechime

Comments are closed.

Close Search Window