ANUNT IMPORTANT

În contextul epidemiologic actual, pentru a preveni răspândirea și infectarea cu coronavirusul SARS-COV-2, începând cu data de 19.10.2020, solicitarile care privesc declararea și scoaterea din evidență a mijloacelor de transport proprietatea persoanelor fizice/juridice se vor realiza exclusiv prin operațiuni ONLINE, utilizând platformele de comunicare la distanță puse la dispoziție de către Direcția de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5, respectiv: CONECTX (https://login.conectx.net) sau AVANSIS ONLINE (https://public.ditl5.ro/AvansisOnline/#/ iro/login).

 

Pentru a putea formula solicitari prin intermediul platformelor de comunicare la distantă persoanele juridice vor utiliza o semnătură electronică cu certificat digital calificat în acord cu prevederile art. 80 alin (1) litera a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

 

Termenul de soluționare a solicitărilor contribuabililor (cereri, declarații, deconturi, contestații, etc.) este de 45 de zile, cu excepția petițiilor (30 zile) și a eliberării certificatelor de atestare fiscală (2 zile lucrătoare).

Close Search Window