MUNICIPIUL BUCUREȘTI-PRIMARIA SECTORului 5
Direcția impozite și taxe locale a sectorului 5

C.I.F. 38320436

Str. Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, Sector 5

031 432 88 64 / 021 424 37 48

ghisheul.ro
Începând cu data de 06.01.2014, taxele și impozitele locale datorate bugetului local sector 5 se pot plăti la toate posta romanaoficiile poștale, agențiile CEC CEC de pe raza municipiului București și benzinăriile omv OMV și PETROM Petrom prin serviciul Westaco, prezentându-vă DOAR cu actul de identitate. De acum puteti obtine certificatele fiscale online. |

Servicii

 • Constatare și Impunere Persoane Juridice
  1. Informații Utile Persoanelor Juridice; Descarcă
 • Constatare și Impunere Persoane Fizice 1
  1. Informații Generale; Descarcă
  2. Informații Utile – Scutiri; Descarcă
  3. Acte necesare; Descarcă
  4. Cerere scutire – Legea 227; Descarcă
  5. Cerere scutire – HCGMB Nr. 272. Descarcă
 • Constatare și Impunere Persoane Fizice 2
  1. Informații Generale; Descarcă
  2. Informații Utile – Scutiri; Descarcă
  3. Acte necesare; Descarcă
  4. Cerere scutire – Legea 227; Descarcă
  5. Cerere scutire – HCGMB Nr. 272. Descarcă
 • Serviciul Urmărire, Încasare și Executare Persoane Juridice
  1. Cerere de restituire; Descarcă
  2. Cerere de compensare; Descarcă
  3. Cerere de clasare amenda. Descarcă
 • Serviciul Urmărire, Încasare și Executare Persoane Fizice
  1. Informații Generale;Descarcă
 • Serviciul evidență venituri
  1. Clasificația indicatorilor privind Bugetul Local;Descarcă
 • Serviciul de Prelucrare Automată a Datelor
  1. Cerere de comunicare Online a actelor administrative fiscale;Descarcă
 • Serviciul Inspecție Fiscală
  1. Informații Generale Descarcă
  2. Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate – Model 2016 ITL 028 Descarcă
  3. Anunț individual pentru comunicarea prin publicitate – Model 2016 ITL 027 Descarcă
  4. Aviz de Inspecție Fiscală – Model 2016 ITL 032 Descarcă
  5. Decizie privind nemodificarea bazei de impunere – Model 2016 ITL 036Descarcă
  6. Decizie de impunere privind creantele datorate bugetului local in urma inspectiei fiscale – Model 2016 ITL 035Descarcă
  7. Ordin de serviciu – Model 2016 ITL 0315Descarcă
  8. PROCES-VERBAL control inopinat și constatare la fața locului – Model 2016 ITL 055Descarcă
  9. PROCES-VERBAL de constatare a contravențieiDescarcă
  10. PROCES-VERBAL de reținere sau restituire de înscrisuri – Model 2016 ITL 034Descarcă
  11. Raport de Inspecție Fiscală – Model 2016 ITL 056Descarcă
 • Serviciul Amenzi și Alte Venituri
  1. Informati generale sa fie in format pdf; Descarcă
  2. Cerere de restituire; Descarcă
  3. Cerere de compensare; Descarcă
  4. Cerere clasare amenda; Descarcă
  5. Cerere eliberare copie Proces Verbal; Descarcă
 • Biroul Juridic
  1. Informații Generale; Descarcă
  2. Legislatie aplicata HCGMB \ HCL Sector 5; Descarcă
  3. Legislatie Cod Fiscal; Descarcă
 • Biroul Încasări
 • Compartimentul Buget Financiar
 • Compartimentul Relații cu Publicul și Registratură
  1. Registratură – Documente necesare contribuabililor; Descarcă
  2. Formulare – Anexe. Descarcă
 • Compartimentul Achiziții Publice și Fonduri Europene
 • Compartimentul Resurse Umane și SSM
  1. Declarație de Avere_Legea176_2010_Anexa1; Descarcă
  2. Declarație de Interese; Descarcă
  3. Declarație pe propia raspundere – Conform O.U.G. 24; Descarcă
  4. Formular de înscriere în funcția publică; Descarcă
  5. Formular de înscriere – Personal contractual; Descarcă
  6. Adeverință de vechime. Descarcă
 • Compartimentul relații cu PAID