MUNICIPIUL BUCUREȘTI-PRIMARIA SECTORului 5
Direcția impozite și taxe locale a sectorului 5

C.I.F. 38320436

Str. Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, Sector 5

0799.208.181 / 0732.870.575

secretariat@ditl5.ro

ghisheul.ro
Începând cu data de 06.01.2014, taxele și impozitele locale datorate bugetului local sector 5 se pot plăti la toate posta romanaoficiile poștale, agențiile CEC CEC de pe raza municipiului București și benzinăriile omv OMV și PETROM Petrom prin serviciul Westaco, prezentându-vă DOAR cu actul de identitate. De acum puteti obtine certificatele fiscale online. |

Servicii

  Atentie! Toate documentele prezentate in copie trebuie sa contina mentiunea „Conform cu originalul”. In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.
 • Constatare și Impunere Persoane Juridice
  1. Informații Utile Persoanelor Juridice; Descarcă
 • Constatare și Impunere Persoane Fizice 1
  1. Informații Generale; Descarcă
  2. Informații Utile – Scutiri; Descarcă
 • Constatare și Impunere Persoane Fizice 2
  1. Informații Generale; Descarcă
  2. Informații Utile – Scutiri; Descarcă
 • Serviciul Urmărire, Încasare și Executare Persoane Juridice
  1. Cerere de restituire; Descarcă
  2. Cerere de compensare; Descarcă
  3. Cerere de clasare amenda. Descarcă
 • Serviciul Urmărire, Încasare și Executare Persoane Fizice
  1. Informații Generale;Descarcă
  2. Informare Publica;Descarcă
 • Serviciul evidență venituri
  1. Clasificația indicatorilor privind Bugetul Local;Descarcă
  2. Cerere confirmare plata;Descarcă
 • Serviciul de Prelucrare Automată a Datelor
  1. Cerere de comunicare Online a actelor administrative fiscale;Descarcă
 • Serviciul Inspecție Fiscală
  1. Informații Generale Descarcă
  2. Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate – Model 2016 ITL 028 Descarcă
  3. Anunț individual pentru comunicarea prin publicitate – Model 2016 ITL 027 Descarcă
  4. Aviz de Inspecție Fiscală – Model 2016 ITL 032 Descarcă
  5. Decizie privind nemodificarea bazei de impunere – Model 2016 ITL 036Descarcă
  6. Decizie de impunere privind creantele datorate bugetului local in urma inspectiei fiscale – Model 2016 ITL 035Descarcă
  7. Ordin de serviciu – Model 2016 ITL 0315Descarcă
  8. PROCES-VERBAL control inopinat și constatare la fața locului – Model 2016 ITL 055Descarcă
  9. PROCES-VERBAL de constatare a contravențieiDescarcă
  10. PROCES-VERBAL de reținere sau restituire de înscrisuri – Model 2016 ITL 034Descarcă
  11. Raport de Inspecție Fiscală – Model 2016 ITL 056Descarcă
 • Serviciul Amenzi și Alte Venituri
  1. Informati generale Descarcă
  2. Cerere de restituire; Descarcă
  3. Cerere de compensare; Descarcă
  4. Cerere clasare amenda; Descarcă
  5. Cerere eliberare copie Proces Verbal; Descarcă
  6. Informare Publica;Descarcă
 • Biroul Juridic
  1. Informații Generale; Descarcă
  2. Legislatie aplicata HCGMB \ HCL Sector 5; Descarcă
  3. Legislatie Cod Fiscal; Descarcă
  4. Hotarare comunicare electorala; Descarcă
  5. Hotarare privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in Municipiul Bucuresti, incepand cu anul 2021; Descarcă
  6. Hotarare privind imputernicirea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti referitor la posibilitatea acordarii unor facilitati; Descarcă
  7. HCL 149/30.07.2020 privind aprobarea unor facilități fiscale.; Descarcă
 • Biroul Încasări
 • Compartimentul Buget Financiar
 • Compartimentul Relații cu Publicul și Registratură
  1. Registratură – Documente necesare contribuabililor; Descarcă
  2. Formulare – Anexe. Descarcă
 • Compartimentul Achiziții Publice și Fonduri Europene
 • Compartimentul Resurse Umane și SSM
  1. Declarație de Avere_Legea176_2010_Anexa1; Descarcă
  2. Declarație de Interese; Descarcă
  3. Declarație pe propia raspundere – Conform O.U.G. 24; Descarcă
  4. Formular de înscriere în funcția publică; Descarcă
  5. Formular de înscriere – Personal contractual; Descarcă
  6. Adeverință de vechime. Descarcă
 • Compartimentul relații cu PAID