MUNICIPIUL BUCUREȘTI-PRIMARIA SECTORului 5
Direcția impozite și taxe locale a sectorului 5

C.I.F. 38320436

Str. Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, Sector 5

031 432 88 64 / 021 424 37 48

ghisheul.ro
Începând cu data de 06.01.2014, taxele și impozitele locale datorate bugetului local sector 5 se pot plăti la toate posta romanaoficiile poștale, agențiile CEC CEC de pe raza municipiului București și benzinăriile omv OMV și PETROM Petrom prin serviciul Westaco, prezentându-vă DOAR cu actul de identitate |

ACTE NECESARE PENTRU PERSOANE JURIDICE

 • DECLARAREA UNEI CLADIRI SAU UNUI TEREN DOBANDIT
  1. Actul de dobandire (Contract de vanzare – cumparare / Titlu de Proprietate / Autorizatia de Construire si Procesul Verbal de Receptie, cu anexa calcul taxa regularizare; etc.)
  2. Factura Fiscala;
  3. Balanta contabila si/sau nota contabila de inregistrare in contabilitatea societatii;
  4. Contractul de societate si / sau statut;
  5. Extras cont bancar;
  6. Certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului / Hotarare judecatoreasca / CIF;
  7. Declaratie tip – Descarcă
  8. Declarație pentru stabilirea impozitului taxei pe teren în cazul persoanelor juridice. Descarcă
  9. Dovada domiciliu fiscal;
  10. Procura / Delegatie / Imputernicire cu copie CI/BI.
  11. Termenul legal de depunere a declaratiilor pentru bunurile mobile si / sau imobile este de 30 de zile. Depunerea peste acest termen de sanctioneaza cu amenda conform Legii 227/2015 privind Codul Fiscal
 • DECLARAREA UNUI MIJLOC DE TRANSPORT
  1. Declarație auto Descarcă
  2. Declarație auto peste 12 tone Descarcă
  3. Declarație mijloace de transport pe apa Descarcă
  4. Certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului / Hotarare judecatoreasca / CIF;
  5. Contractul de societate sau statut;
  6. Extras cont bancar;
  7. Cartea de identitate a mijlocului de transport;
  8. Fisa de inmatriculare;
  9. Acte de dobandire (contract de vanzare – cumparare, declaratie vamala, factura fiscala, contract leasing: etc.);
  10. Certificatul fiscal eliberat fostului proprietar prin care se atesta plata impozitului;
  11. Procura / Delegatie / Imputernicire cu copie CI/BI.
  12. Termenul legal de depunere a declaratiilor pentru bunurile mobile si / sau imobile este de 30 de zile. Depunerea peste acest termen de sanctioneaza cu amenda conform Legii 227/2015 privind Codul Fiscal
 • RADIEREA UNUI MIJLOC DE TRANSPORT
  1. Factura fiscala de vanzare; actul de depunere la o unitate tip REMAT; certificat de radiere;
  2. Procura / Delegatie / Imputernicire cu copie CI/BI;
  3. Declaratiile de scoatere din evidenta Descarcă
  4. Cartea de identitatea mijlocului de transport.
  5. Termenul legal de depunere a declaratiilor pentru bunurile mobile si / sau imobile este de 30 de zile. Depunerea peste acest termen de sanctioneaza cu amenda conform Legii 227/2015 privind Codul Fiscal
 • DECLARAREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE, AFISAJ SI RECLAMA
  1. Declaratie tip – Descarcă
  2. Certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului / Hotarare judecatoreasca / CIF;
  3. Contract de publicitate sau reclama – dupa caz;
  4. Dovada plata;
  5. Procura / Delegatie / Imputernicire cu copie CI/BI.
 • DECLARAREA FIRMELOR INSTALATE LA LOCUL EXERCITARII ACTIVITATII
  1. Declaratie tip – Descarcă
  2. Certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului / Hotarare judecatoreasca / CIF;
  3. Procura / Delegatie / Imputernicire cu copie CI/BI;
  4. Autorizatie de construire si procesul verbal de montare a firmei sau declaratie pe proprie raspundere ca firma a fost montata in regie proprie;
  5. Actul (contract de vanzare – cumparare, inchiriere sau comodat) spatiului unde este amplasata firma;
  6. Descriere afisaj ( foto / schita).
 • ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA
  1. Cerere tip Descarcă
  2. Procura / Delegatie / Imputernicire cu copie CI/BI;
  3. Balanta contabila;
  4. Fisa cont 212 si 211 – in cazul in care contribuabilul are imobil pe raza Sectorului 5;
  5. Fisa cont 213 – in cazul in care contribuabilul are sediul pe raza Sectorului 5.
  6. Actele se vor prezenta in copie si original.Fiecare fila se stampileaza si se confirma cu originalul.
 • DECLARAREA UNEI CLĂDIRI CU DESTINARȚIE REZIDENȚIALĂ
  1. Declarație fiscală
  2. Copie CI/BI declarant
  3. Copie C.U.I.
  4. Împuternicire / declarație
  5. Raport de evaluare
  6. Declarație pe proprie răspundere
  7. Observații – În cazul în care clădirea are destinație mixta, valorile impozabile a incintelor/suprafetelor rezidențiale și nerezidențiale, trebuie să reiasă dintr-un raport de evaluare. – Raportul de evaluare se întocmește conform Ghidului de evaluare GEV 500.
 • DECLARAȚIE DECONT
  1. Declarație decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelierăDescarcă
  2. Declarație decont privind sumele încasate reprezentând decontul lunar a impozitului pe spectacoleDescarcă
  3.