MUNICIPIUL BUCUREȘTI-PRIMARIA SECTORului 5
Direcția impozite și taxe locale a sectorului 5

C.I.F. 38320436

Str. Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, Sector 5

031 432 88 64 / 021 424 37 48

ghisheul.ro
Începând cu data de 06.01.2014, taxele și impozitele locale datorate bugetului local sector 5 se pot plăti la toate posta romanaoficiile poștale, agențiile CEC CEC de pe raza municipiului București și benzinăriile omv OMV și PETROM Petrom prin serviciul Westaco, prezentându-vă DOAR cu actul de identitate. De acum puteti obtine certificatele fiscale online. |

ACTE NECESARE PENTRU PERSOANE JURIDICE

 • Imobile
  1. ÎNSCRIEREA ÎN EVIDENȚA FISCALĂ A UNEI CLADIRI/ TEREN
  2. MODIFICAREA ÎN EVIDENȚA FISCALĂ A VALORII DE IMPUNERE A UNEI CLĂDIRI ;
  3. SCOATEREA DIN EVIDENȚA FISCALĂ A UNUI IMOBIL (CADIRE/TEREN)
 • MIJLOACE DE TRANSPORT
  1. ÎNSCRIEREA ÎN EVIDENȚA FISCALĂ A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT CU MASA MAXIMĂ AUTORIZATĂ MAI MICA DE 12T
  2. ÎNSCRIEREA ÎN EVIDENȚA FISCALĂ A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT CU MASA MAXIMĂ AUTORIZATĂ MAI MARE DE 12T
  3. ÎNSCRIEREA ÎN EVIDENȚA FISCALĂ A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT PE APA
  4. ÎN VEDEREA SCHIMBĂRII ÎN EVIDENȚELE FISCALE A LOCATOTULUI ÎN PROPRIEAR, ÎN SITUAȚIA FINALIZĂRII CONTRACULUI DE LEASING
  5. ÎNCETAREA DIN EVIDENȚA FISCALĂ A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT
    (SE REALZEAZĂ OBLIGATORIU DUPĂ DATA EMITERII CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALĂ ELIBERAT ÎN VEDEREA VÂNZĂRII MIJLOCULUI DE TRANSPORT)
  6. TRANSFERUL MIJLOACELOR DE TRANSPORT, URMARE A SCHIMBĂRII SEDIULUI SOCIAL
 • SCHIMBARE SEDIU SOCIAL/ DENUMIRE CONTRIBUABIL
 • Taxe
  1. STABILIREA TAXEI PENTRU SERVICII DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE
  2. STABILIREA TAXEI ENTRU AFISAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE
  3. ÎNCETAREA TAXEI PENTRU AFISAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE
  4. STABILIREA/MODIFICAREA/ÎNCETAREA TAXEI PENTRU OCUPAREA DOMENIULUI PUBLIC
  5. DEPUNERE DECONT AFERENT TAXEI SPECIALE PRIVIND PROMOVAREA TURISTICA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 • IMPOZITE
  1. STABILIREA IMPOZITULUI PE SPECTACOLE
  2. DEPUNERE DECONT PRIVIND IMPOZITUL PE SPECTACOLE
 • ELIBERARE CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ
 • CERERE RESTITUIRE