MUNICIPIUL BUCUREȘTI-PRIMARIA SECTORului 5
Direcția impozite și taxe locale a sectorului 5

C.I.F. 38320436

Str. Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, Sector 5

0799.208.181 / 0732.870.575

secretariat@ditl5.ro

ghisheul.ro
Începând cu data de 06.01.2014, taxele și impozitele locale datorate bugetului local sector 5 se pot plăti la toate posta romanaoficiile poștale, agențiile CEC CEC de pe raza municipiului București și benzinăriile omv OMV și PETROM Petrom prin serviciul Westaco, prezentându-vă DOAR cu actul de identitate. De acum puteti obtine certificatele fiscale online. |

Legislație aplicată

HCL 202 / 2019 privind instituirea unor facilități fiscale cu Anexa și raport de specialitate Descarcă
HCL 201 / 2019 Hotărâre privind anularea creanțelor fiscale mai mici de 40 lei Descarcă
O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ Descarcă
HGCMB 244-2019 – Impozit 2018 – privind stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale in municipiul Bucuresti incepand cu anul 2020 Descarcă
HCGMB NR 236-2018 – Impozit 2018 – privind stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale in municipiul Bucuresti incepand cu anul 2019 Descarcă
HGCMB NR 646-2017 – Impozit 2018 – privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistica a municipiului Bucuresti pe anul 2018 Descarcă
HGCMB NR 151-2017 – Majorare Impozit 2017 – privind imputernicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucuresti de a aduce la indeplinire dispozitiile art. 489 alin 5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificari si completari ulterioare referitoare la majorarea impozitului pe cladiri si impozitul pe teren cu pana la 500% pentru cladirile si trenurile neingrijite, situate intravilan Descarcă
HCL 3-2018 si HCL 200-2017 – Majorare Impozit 2017 – privind modificarea Metodologiei pentru majorarea impozitului pe cladiri si a impozitului pe terenuri cu pana la 500% si a criteriilor de incadrare a cladirilor si terenurilor in categoria celor neingrijite aprobata prin H.C.L. nr. 200/14.12.2017 Descarcă
HGCMB NR 428-2016 – Impozit 2017 – privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistica a municipiului Bucuresti pe anul 2017 Descarcă
HGCMB NR 429-2016 – Impozit 2017 – privind stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale in municipiul Bucuresti incepand cu anul 2017 Descarcă
HCL 21-2016 – Scutiri Impozit 2016 – pentru aprobarea procedurii privind categoriile de cladiri pentru care se aplica scutirea de la plata impozitelor/taxelor pe cladire si a impozitului/taxei pe terenuri, conform art. 456 alin. 1 si alin. 2 si art. 464 alin. 1 si alin. 2 lit. a-g, i-k, m-r, din Legea nr. 277/2015, privind Codul fiscal, incepand cu anul 2016 Descarcă
HGCMB NR 58-2016 – Impozit 2016 – pentru modificarea si completarea hotararii C.G.M.B. nr 218/2015 privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxe locale in municipiul Bucuresti incepand cu anul 2016 Descarcă
HGCMB NR 218-2015 – privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxe locale in municipiul Bucuresti incepand cu anul 2016 Descarcă
HCGMB nr.236 pe 2018 privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in Municipiul Bucuresti Descarcă
HCGMB nr.58 pe 2016 privind modificarea si completarea HCGMB nr.2018 pe 2015 Descarcă
Anularea creanțelor fiscale restante în sold la 31.12.2015,cuprinse între 1 – 40 lei Descarcă
Procedura privind categoriile de clădiri scutite de la plata impozitelor și taxelor locale Descarcă
L207 pe 2015 privind Codul de procedură fiscală Descarcă
L227 pe 2015 privind Codul Fiscal Descarcă
HCGMB 218/2015 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, începând cu anul 2016 Descarcă
Hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale Descarcă
Anexa HCGMB 143 pe 2003 Descarcă
Anexa sector 5 Vezi
HCGMB 143 pe 2003 privind încadrarea pe zone și categorii de folosință a teritoriului Municipiului București Descarcă
Normele de aplicare ale Legii 227 2015 HG 1 din 2016 Descarcă
HCGMB Nr. 272 privind acordarea scutirilor prevazute de Codul Fiscal Descarcă
HCL privind metodologia de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor si taxelor locale pentru PERSOANE FIZICE Descarcă