MUNICIPIUL BUCUREȘTI-PRIMARIA SECTORului 5
Direcția impozite și taxe locale a sectorului 5

C.I.F. 38320436

Str. Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, Sector 5

0799.208.181 / 0732.870.575

secretariat@ditl5.ro

ghisheul.ro
Începând cu data de 06.01.2014, taxele și impozitele locale datorate bugetului local sector 5 se pot plăti la toate posta romanaoficiile poștale, agențiile CEC CEC de pe raza municipiului București și benzinăriile omv OMV și PETROM Petrom prin serviciul Westaco, prezentându-vă DOAR cu actul de identitate. De acum puteti obtine certificatele fiscale online. |

Formulare

FORMULARE PENTRU PERSOANELE FIZICE
Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale, nerezidențiale, cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice
Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului taxei pe teren
Declarație auto
Declarație auto peste 12 tone
Declarație mijloace de transport pe apa
Cerere eliberare certificat de atestare fiscală
Declarație pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate
Declarație taxa afișaj și publicitate
Cerere compensare
Cerere restituire
Cerere scutire impozit imobil
Declarație specială de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat, în cazul persoanelor fizice deţinătoare a mai multor clădiri
Cerere de comunicare Online a actelor administrative fiscale – Persoane fizice
Declarație pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport
Cerere scutire HCGMB NR. 272
Cerere scutire Legea 227
Cerere pentru eliberarea adeverintei privind istoricul de rol fiscal
Cerere pentru scoaterea din evidentele fiscale a unui imobil (cladire/teren)
Cerere adeverinta din care sa reiasa ca nu am fost si nu sunt proprietar
Cerere confirmare plata PF/PJ pentru Serviciul Evidenta Venituri
FORMULARE PENTRU PERSOANELE JURIDICE
Declarație pentru stabilirea impozitului, taxei pe clădirile rezidențiale, nerezidențiale, mixta
Declarație pentru stabilirea impozitului taxei pe teren în cazul persoanelor juridice
Taxa pe mijloacele de transport
Taxa pe mijloacele de transport de peste 12 tone
Taxa pe mijloacele de transport pe apa
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local
Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice
Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
Declarație pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport
Declarație – decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră
Decont lunar impozit pe spectacole
Scutire H.C.G.M.B. nr. 272 2015
Declarație de impunere pentru stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice pentru persoane juridice
Cerere compensare
Cerere restituire
Cerere confirmare plata PF/PJ pentru Serviciul Evidenta Venituri