MUNICIPIUL BUCUREȘTI-PRIMARIA SECTORului 5
Direcția impozite și taxe locale a sectorului 5

C.I.F. 38320436

Str. Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, Sector 5

031 432 88 64 / 021 424 37 48

ghisheul.ro
Începând cu data de 06.01.2014, taxele și impozitele locale datorate bugetului local sector 5 se pot plăti la toate posta romanaoficiile poștale, agențiile CEC CEC de pe raza municipiului București și benzinăriile omv OMV și PETROM Petrom prin serviciul Westaco, prezentându-vă DOAR cu actul de identitate |

Concurs funcții publice de execuție – 21.03.2016

în vederea ocupării a 33 (treizecișitrei) funcții publice de execuție vacante
Concurs funcții publice de execuție Descarcă
Data limită depunere dosare Descarcă
Rezultatul selecției dosarelor
Rezultate selecție dosare Descarcă
Rezultatele probei scrise
Rezultatele probei scrise Descarcă
Rezultatele probei interviu
Rezultatele probei interviu Descarcă
Rezultate finale
Rezultate finale Descarcă