MUNICIPIUL BUCUREȘTI-PRIMARIA SECTORului 5
Direcția impozite și taxe locale a sectorului 5

C.I.F. 38320436

Str. Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, Sector 5

0799.208.181 / 0732.870.575

secretariat@ditl5.ro

ghisheul.ro
Începând cu data de 06.01.2014, taxele și impozitele locale datorate bugetului local sector 5 se pot plăti la toate posta romanaoficiile poștale, agențiile CEC CEC de pe raza municipiului București și benzinăriile omv OMV și PETROM Petrom prin serviciul Westaco, prezentându-vă DOAR cu actul de identitate. De acum puteti obtine certificatele fiscale online. |
AMENZI AUTO
Se vor aplica prevederile urmatoarelor ordonanțe:

(1) Ordonanța guvernului României nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor

(2) Ordonanța de urgență a guvernului României nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice

(3) Hotărârea guvernului Romaniei nr.1391/2006 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a ordonanței de urgenţă a guvernului nr.195/2002

(4) Ordonanţa de urgenţă a guvernului României nr. 50/2004 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor