MUNICIPIUL BUCUREȘTI-PRIMARIA SECTORului 5
Direcția impozite și taxe locale a sectorului 5

C.I.F. 38320436

Str. Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, Sector 5

031 432 88 64 / 021 424 37 48

ghisheul.ro
Începând cu data de 06.01.2014, taxele și impozitele locale datorate bugetului local sector 5 se pot plăti la toate posta romanaoficiile poștale, agențiile CEC CEC de pe raza municipiului București și benzinăriile omv OMV și PETROM Petrom prin serviciul Westaco, prezentându-vă DOAR cu actul de identitate. De acum puteti obtine certificatele fiscale online. |

Servicii de securitate si sanatate in munca precum si servicii privind prevenirea si stingerea incendiilor

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5, cu sediul în str. Mihail Seabstian nr. 23, bl. S13, sector 5, Bucureşti, cod fiscal 33632364, intenţionează să achizitioneze Servicii de securitate si sanatate in munca precum si servicii privind prevenirea si stingerea incendiilor, pentru desfăşurărea în bune condiţii a activităţiilor si a atributiilor de serviciu stabilite prin Hotararea nr.59/30.05.2014 privind infiintarea Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5 Bucureşti ca serviciul public de interes local cu personalitate juridica, conform cerinţelor din caietul de sarcini.
Invitație de participare Descarcă
Caiet de sarcini Descarcă
Formulare Descarcă