MUNICIPIUL BUCUREȘTI-PRIMARIA SECTORului 5
Direcția impozite și taxe locale a sectorului 5

C.I.F. 38320436

Str. Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, Sector 5

031 432 88 64 / 021 424 37 48

ghisheul.ro
Începând cu data de 06.01.2014, taxele și impozitele locale datorate bugetului local sector 5 se pot plăti la toate posta romanaoficiile poștale, agențiile CEC CEC de pe raza municipiului București și benzinăriile omv OMV și PETROM Petrom prin serviciul Westaco, prezentându-vă DOAR cu actul de identitate. De acum puteti obtine certificatele fiscale online. |

Servicii de elaborare a Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de interventie pentru obiectivul de investitii „Lucrări de amenajări interioare (subsol , parter) – spatii birouri si arhiva- Calea Ferentari, nr. 72, bloc 19, scara A, sector 5, București”,

INVITATIE-DE-PARTICIPARE invitatie-de-participare
Caiet-de-sarcini caiet-de-sarcini_calea-ferentari-nr-72
MODELE-DE-FORMULARE modele-de-formulare