MUNICIPIUL BUCUREȘTI-PRIMARIA SECTORului 5
Direcția impozite și taxe locale a sectorului 5

C.I.F. 38320436

Str. Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, Sector 5

0799.208.181 / 0732.870.575

secretariat@ditl5.ro

ghisheul.ro
Începând cu data de 06.01.2014, taxele și impozitele locale datorate bugetului local sector 5 se pot plăti la toate posta romanaoficiile poștale, agențiile CEC CEC de pe raza municipiului București și benzinăriile omv OMV și PETROM Petrom prin serviciul Westaco, prezentându-vă DOAR cu actul de identitate. De acum puteti obtine certificatele fiscale online. |

Servicii de organizare si mediatizare campanie de informare

Detalii

SERVICII DE PRODUCTIE SI DIFUZARE MATERIALE DE TELEVIZIUNE PENTRU PROMOVAREA SERVICIILOR DIGITALIZATE ALE DITL S5

Detalii

Anunt plublicitar servicii inchiriere

Detalii

Servicii de paza in sediile Directiei de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 5

Detalii

Servicii de formare de formare si/sau perfectionare profesionala si servicii hoteliere aferente acestora ce se vor desfasura in anul 2019 pentru personalul Directiei Impozite si Taxe Locale a Sectorului 5

Detalii

Achizitie servicii de formare profesionala si servicii hoteliere pentru personalul Directiei Impozite si Taxe Locale Sector 5

Detalii

Achizitie prestari servicii de instruire a personalului DITL S5 pentru solutia informatica AvanTax

Detalii

Servicii de elaborare a Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de interventie pentru obiectivul de investitii „Lucrări de amenajări interioare (subsol , parter) – spatii birouri si arhiva- Calea Ferentari, nr. 72, bloc 19, scara A, sector 5, București”,

Detalii

Achizitionare U.P.S., P.C. portabil, televizor, aparat laminat hârtie, echipamente de legătură rețea scannere, suport T.V. perete mobil.

Detalii

Achizitii de UPS, PC portabil, televizor, aparat de laminat hârtie, echipamente de legătură rețea scannere, suport TV perete mobil.

Detalii

ACHIZIȚIE ARTICOLE SANITARE, UNELTE/SCULE MUNCITORI, PRELUNGITOARE, COȘURI DE GUNOI SELECTIV

Detalii

ACHIZIȚIE APARATE DE AER CONDIȚIONAT ȘI MONTAJ

Detalii

Achizitii echipamente individuale de munca

Detalii

Lucrari de igienizare/zugravire

Detalii

Achizitii stingătoare cu pulbere tip P9 cu manometru.

Detalii

Achizitii lampi iluminat plafon si montaj.

Detalii

Servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul „Lucrări de amenajări interioare (subsol , parter) Piața Mihail Kogalniceanu nr. 8”

Detalii

Servicii de verificare prize de pământ, a continuității conductorului de nul de protecție a tablourilor electrice generale și de distribuție și eliberare buletine PRAM

Detalii

Servicii de reparare si intretinere a echipamentelor PC si servicii de administrare router

Detalii

Servicii de intretinere, mutare/repozitionare si reparatii aparate de aer conditionat – achizitie si montaj perdea aer conditionat

Detalii

Achiziţii de rechizite si papetarie

Detalii

Servicii de securitate si sanatate in munca precum si servicii privind prevenirea si stingerea incendiilor

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5, cu sediul în str. Mihail Seabstian nr. 23, bl. S13, sector 5, Bucureşti, cod fiscal 33632364, intenţionează să achizitioneze Servicii de securitate si sanatate in munca precum si servicii privind prevenirea si stingerea incendiilor, pentru desfăşurărea în bune condiţii a activităţiilor si a atributiilor de serviciu stabilite prin Hotararea nr.59/30.05.2014 privind infiintarea Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5 Bucureşti ca serviciul public de interes local cu personalitate juridica, conform cerinţelor din caietul de sarcini.
Detalii

Sistem supraveghere video

Detalii

Furnizare echipamente- Calculatoare (sistem PC), Scannere si imprimante multifunctionale

Detalii